Časopis Naše řeč
en cz

Souviseti

[Short articles]

(pdf)

-

(V. W.) Upozorňuje nás jeden z našich čtenářů, že velmi často čte v úředních textech nesprávný tvar související. Sloveso souviseti je složenina z předpony sou- a ze slovesa viseti, které se časuje podle vzoru trpěti a má 3. os. mn. č. visí, přechodník přítomný vise, visíc, visíce, příd. jméno od něho odvozené visící. Stejné tvary dosud zachovává i sloveso složené, a proto musíme časovati (věci) souvisí, přech. souvise, souvisíc, souvisíce, příd. jméno souvisící. Tak se časuje i sloveso záviseti.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 1, p. 30

Previous „Odvolati se do rozhodnutí“

Next Josef Dvořák, Redakce: Spustiti kolmici z bodu