Časopis Naše řeč
en cz

Tisíc

[Short articles]

(pdf)

-

(O. H.) Základní číslovka tisíc se skloňuje podle vzoru meč, ale 2. pád množ. č. zní tisíc, na př. pět tisíc, deset tisíc a pod. Tvar tisíců, který se také vyskytuje v 2. p. mn. čísla, není nesprávný, ale má jiný význam, než mívá genitiv bez zvláštní přípony. Saháme k němu, když číslovkou tisíc vyjadřujeme jen přibližný velký počet, na př. jsou jich tisíce tisíců (t. j. ohromný počet), jejich počet jde do tisíců (t. j. do velikého množství), ozývaly se hlasy tisíců a tisíců (t. j. nesmírného zástupu) atd. Genitivní tvary tisíc a tisíců mají tedy význam různý a nelze je libovolně zaměňovati. Nelze říkati na př. pět tisíců korun (m. pět tisíc korun), ani „jsou jich tisíce tisíc“ (m. tisíce tisíců) a pod.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 1, p. 32

Previous Tělocvičná jednota Sokol Praha

Next Tovaryš a továryš