Časopis Naše řeč
en cz

Oddělování předpon

[Short articles]

(pdf)

-

Pan prof. dr. Ant. Procházka nám poslal výňatek z publikace okresní nemocenské pojišťovny v Praze s touto větou: „Pojištěnci! Vyžadujte si sníženky do lázní v kanceláři při- a odhlášek, Klimentská č. 9.“ A připojil k tomu poznámku, že takovouto výzvu čte mnoho tisíc lidí a že její chybný jazyk tak může natropiti velmi mnoho škody. — O nesprávném oddělování předpon v češtině psala NŘ. už mnohokrát; jsou to případy jako od- a přípisy, při- a odcházeti, na- a přeplněny, roz- a slučování a pod. nebo tu- i cizozemský, země- a dějepis atd. Je to způsob zhola nečeský, neboť české předpony jsou se svým základem spojeny neodlučitelně, a nelze je tedy od něho odělovati v žádném případě. NŘ. IV, 1920, 287 ukázala na analogii s německými předponami neodlučitelnými a poznamenala, že se němčina sama vyhýbá takovémuto odlučování předpon i u složenin s předponami odlučitelnými, „neřku-li aby si je dovolovala u předpon »neodlučitelných«; žádný Němec neřekne (a sotva který napíše) na př. o knize, že je »be- und zerschnitten“.« U nás se toto mechanické napodobení způsobu možného v němčině vyskytne tu a tam, zvláště v praktických písemnostech, a vždycky je ovšem nesprávné, protože se příčí soustavě našeho jazyka. Velmi nepříjemné je, když se chyba toho druhu octne v tisku veřejné instituce, jako je tomu právě v případu, na který nás upozornil p. dr. Procházka.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 7, p. 207

Previous Novinářská čeština

Next Psaní zkratky dr.