Časopis Naše řeč
en cz

Tovaryš a továryš

[Short articles]

(pdf)

-

(O. H.) Slovo továryš, s kterým se od dob komunistického převratu ruského někdy setkáváme také u nás, není českého původu, a neznamená tedy totéž, co rozumíme českým slovem tovaryš. České slovo tovaryš označuje dnes řemeslníka už vyučeného, ale pracujícího v závodě některého mistra; dříve se jím rozuměl také druh, soudruh v jakémkoli podnikání, na př. v práci, v putování, v boji a pod. Jungmann v svém slovníku dokládá tento význam citáty už z bible Kralické, z kroniky Trojanské, z Pulkavy a j., na př. arcibiskupa magdeburského tovařiš (t. j. druh, přítel), tovaryš na vojně, tovaryš bitvy, cesty, v hřešení atd. Slovo továryš je česká obměna ruského slova továrišč, které znamená „soudruh“ a kterým se označují příslušníci ruské komunistické strany. Je to totéž užití, jako když se příslušníci československé strany sociálně demokratické označují jménem soudruzi.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 1, p. 32

Previous Tisíc

Next Redakční oznámení