Časopis Naše řeč
en cz

Péče o čistotu úřední polštiny

J. K.

[Short articles]

(pdf)

-

Varšavský deník Kurier Warszawski přinesl dne 27. března t. r. tuto zprávu: „Sloh úředních spisů a hlášení obsahuje často obraty, které nejsou v duchu polského jazyka. Bylo zakázáno užívati t. zv. úředních obratů, zvláště takových výrazů a frází, jako: oddał strzał, wzmiankowany, takowy, na odwrocie wymieniony, wyż nazwany, w sprawie przedmiotowej, drugostronne wykroczenia, zamiarować a pod. Třeba psáti jazykem prostým, srozumitelným každému.“

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 4, p. 111

Previous Vojtěch Sedláček: Malé klasobraní po dnešním jazyce

Next -i-: Skloňování jména Purkyně