Časopis Naše řeč
en cz

Jamkoviště

[Short articles]

(pdf)

-

Golfový svaz Československé republiky nám píše: „Dovolujeme si Vás požádati o posudek nového názvu jamkoviště. Travnatá plocha kolem jamky se anglicky jmenuje green, německy obdobně Grün. Marně jsme se snažili najíti vhodný termín český. Název „cílový trávník“ se ukázal nevhodným a neosvědčil se v praxi. Proto jsme dosud i v českých článcích užívali původního názvu anglického. Ale nyní jsme se dověděli, že se na jednom golfovém hřišti v západních Čechách ujal docela přirozeně název jamkoviště. Toto slovo by mělo pro nás velmi mnoho výhod, ale nejsme si jisti, vyhovuje-li i pravidlům jazykové správnosti; proto Vás žádáme o posudek. Opakujeme, že by se slovem jamkoviště měla označovati travnatá plocha kolem jamky. V českém názvosloví golfovém už máme podobně utvořené a úplně vžité slovo odraziště, označující místo, odkud se hra začíná.“ — K tomu odpovídáme, že se nám líbí i slovo jamkoviště v tomto svém významu i spontánní způsob, kterým se dostává do odborného golfového názvosloví. Příponou -iště se tvoří v češtině jména znamenající místo, a to většinou ode jmen podstatných, na př. ohniště (= místo, kde je oheň), strniště, pastviště, zápasiště, hřiště a j. Přípona -iště se dále rozšiřuje v -oviště, [80]na př. hrachoviště, stanoviště, vřesoviště, parkoviště atd. Vyhovuje tedy slovo jamkoviště svým útvarem i významem zásadám, podle kterých se takováto slova v češtině tvoří („místo, kde je jamka“ = „místo kolem jamky“), a proto lze jen doporučiti, aby je české golfové názvosloví zavedlo obecně.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 2-3, pp. 79-80

Previous —tt—: Chyby v překladu

Next Konfekce