Časopis Naše řeč
en cz

„Dnes před sto lety“

[Short articles]

(pdf)

-

Tato vazba se v poslední době velmi rozšířila zvláště v českých denních listech. Tak jsme na př. v jediném čísle Nár. [238]politiky (12. září 1937) našli tyto příklady: Je to vzpomínka na svatbu mladičké krasavice Boženy Němcové, která se vdávala právě dnes před sto lety, 12. září 1837. — Dnes před sto lety byla svatba 171eté Barušky Panklové. — Toho dne před 20 lety zemřel také prof. dr. Josef Král. Počet těchto dokladů by se z novin poslední doby dal mnohonásobně rozmnožit. Také ČTK. v rozhlase se tak někdy vyjadřuje, na př. 3. XI. t. r. večer: Dnes před dvaceti lety zemřel X. Y.

Není to vazba správná. V češtině spisovné i lidové je běžná vazba dnes sto let, dnes rok, dnes týden a pod., jež je jakoby eliptickou větou slovesnou „dnes (je tomu) sto let, rok, týden“ atd. Je to vazba už stará, jak ukazuje na př. doklad z Rokycanovy Postily: dnes týden cierkev svatá přivodila nám… radostné věci (cituje též Trávníček v Neslovesných větách 2, 1931, 171). V novějším jazyce spisovném je velmi častá; z lístkového materiálu Slovníku jaz. českého vybíráme na př. tyto doklady: Matka a sestra vaše dávno zemřely, a otce jsme teprv dnes právě tři léta pochovali (1794 A. Borový, Zrcadlo příkl. 129). Právě dnes týden naši nejmladší dcerušku jsme k hrobu doprovodili (1830 ČČM. 137). A ta bitva se stala dnes týden (1867 Palacký, Dějiny V, 2, 54). Když jsem šel dnes týden do Drhoslavic (1887 Stroupežnický, V panském čeled. 38). Právě dnes tejden byl vejkrop (1895 Stašek, Blouznivci n. hor 1, 221). Dnes rok byla (vdova) ještě s pantátou (1897 Jirásek, U nás 1, 190). Stejně živá je tato vazba i v jazyce lidovém a má ji v svém usu zajisté každý z nás. Zdá se však, že některým našim současníkům připadá, jako by byla už málo zřetelná, a proto ji kříží s vazbou „před rokem, před týdnem, před sto lety“ a pod., ovšem zcela zbytečně. Vzniká tak vazba vlastně nesmyslná, neboť výraz „dnes před sto lety“ a pod. spojuje v celek dvě představy sobě vespolek odporující a co do času nesrovnatelné. Říkejme tedy buďto dnes rok, dnes týden, dnes sto let a pod., anebo před rokem, před týdnem, před sto lety atd., ale vyhýbejme se zbytečné a nesprávné kontaminaci této dvojí vazby.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 8, pp. 237-238

Previous Z našich časopisů

Next Havarie