Časopis Naše řeč
en cz

Chyby v překladu

—tt—

[Short articles]

(pdf)

-

Překlad Steedovy knihy „Hitler odkud a kam“ (nakladatelství „Vesmír“ v Praze) je vyšperkován těmito perličkami: Jak lidé smýšlí někde jinde (str. 14). Chtěly a potřebovaly jistotu. Učení prvních křesťanů jim tuto dalo (29). On tušil, že mají takovou hodnotu (58). On trvá na tom (59) (v obou případech je zájmeno on přebytečné). Židé byli touto nižší rasou, která spolu s pronásledujícími nepřátelskými zeměmi sužovala nezkažené německé arijce, a tyto se ještě tvářily, jako by Německo bylo vyvolalo světovou válku (69). Arijec, střetnuv se s nižšími národy, tyto ujařmil (69). Jen několik málo bylo těch, kteří to vše prohlédli. Tito očekávali, že uvidí (77). Dr. Bruning a jeho předchůdci pokusili se úmyslně podporovat vzrůst nacionalismu v masách lidu, tento však usoudil (79). On první vycítil, že mládeži schází láska k starým tužbám národa, že je třeba jí tyto líčit způsobem srozumitelným (78). Meč musí ovšem opatřit potřebnou půdu. Když pak meč tuto opatří (127). Že existuje nacistická zahraniční politika, a že tato musí být brána vážně (126). Mohl by být zahájen vpád a tento mohl by mířit na Liverpool (131). On píše (132).

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 2-3, p. 79

Previous Genitiv záporový

Next Jamkoviště