Časopis Naše řeč
en cz

Obchod se smíšeným zbožím

[Short articles]

(pdf)

-

Ústřední rada obchodnictva ČSR. v Praze nám poslala tento dopis: »Byli jsme vyzváni členskou korporací, abychom požádali některou povolanou osobu o posudek, je-li správné označovati obchod, jehož prodejní oprávnění není omezeno na prodej určitého zboží, názvem „obchod smíšeným zbožím“, anebo má-li se tento druh obchodu nazývati „obchod se smíšeným zbožím“. Stejná otázka se ovšem naskýtá i při jiných označeních, na př. „obchod kožemi“ nebo „obchod s kožemi“ a pod.

V Úplném řádu živnostenském od Tomáše Rebce z r. 1907 se užívá vazby „obchod se smíšeným zbožím“, kdežto v Řádu živnostenském, vydaném nově Československým Kompasem, objevuje se jak vazba „obchod se smíšeným zbožím“, tak vazba „obchod smíšeným zbožím“ a pod. Taková nejasná dvojitost se vyskytuje také při označení podniků továrních, na př. „továrna na nábytek“, ale proti tomu „továrna mýdel“.

Protože se obchodnictvu často vytýká, že neprojevuje dostatečného zájmu o zachování čistoty našeho jazyka, byli bychom Vám velmi vděčni, kdybyste nám pověděli své mínění o této věci a podle možnosti uveřejnili o tom článek v Naší řeči; upozorníme na něj širší kruhy obchodní, živnostenské i úřední.«

O vazbě obchod s něčím a obchod něčím psala NŘ. už mnohokrát a vždycky dávala přednost vazbě obchod s něčím, protože je původní a odjakživa žije v jazyce spisovném i lidovém. V 2. ročníku na str. 62 bránil prof. Jos. Pazourek vazbu obchod něčím rozličnými důvody věcnými, ale redakce Naší řeči v dodatku k jeho článku tehdy ukázala, [30]že jeho důvody nejsou dost silné, aby obhájily vazbu, která vznikla patrně jen z neoprávněného strachu, že je v ní předložka s podle němčiny. Od té doby se nová vazba obchod něčím vyskytuje ovšem stále, hlavně na obchodních nápisech, ba měla i následovníky ve vazbách zhola nesprávných, jako jsou „dům hedvábím“, „výčep lihovinami“, „velkosklad uhlím“, „cestující textilním zbožím“, dokonce i „léčebný ústav světlem“. Ale vedle ní a proti ní se stále drží i původní vazba obchod s něčím, a to v praxi obchodní i v usu dobrých spisovatelů. Není nám bohužel lístkový materiál Slovníku jaz. českého k tomuto slovu nyní přístupný v celém rozsahu, ale v té jeho části, kterou jsme mohli prohlédnouti (zahrnuje celé 19. století), jsou toliko čtyři doklady na vazbu obchod něčím, a proti tomu je v ní sedmasedmdesát dokladů vazeb s předložkou (obchod s něčím a obchod v něčem). Mělo by se tedy i dnešní české obchodnictvo rozhodovati spíše pro původní a dosud živou vazbu obchod s něčím (na př. obchod se smíšeným zbožím, obchod s kožemi, obchod s kožišinami atd.). Vazba obchod v něčem, která bývala v našem jazyce v dřívějších dobách velmi častá, zaniká, zdá se, čím dál tím víc; ale není třeba bát se jí ani dnes.

Také o výrazech j. továrna na nábytek a továrna mýdla NŘ. už psala (VI, 92). Správně česky říkáme továrna na nábytek, továrna na mýdlo, továrna na obuv, na stroje atd., nikoli „továrna nábytku, mýdla“ atp., podobně jako říkáme stroj na ohýbání plechu, stroj na lití knoflíků a pod., nikoli „stroj ohýbání plechu“ atd.

Naše řeč, volume 21 (1937), issue 1, pp. 29-30

Previous Bohatý čím, nač

Next „Odvolati se do rozhodnutí“