dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Maďarská příjmení

[Short articles]

(pdf)

-

(V. F.) Podle Pravidel čes. pravopisu se maďarská příjmení na -yi (na př. Széchenyi a pod.) skloňují podle vzoru pěší, tedy 2. pád je Széchenyiho, 3. pád Széchenyimu atd. Takováto jména se vyslovují Séčeňi atd., nikoli Séčeň a pod., a svou koncovou samohláskou se hlásí ke vzoru pěší, stejně jako jména Petöfi, Hölty, Savigny, Manzoni a pod.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 8, p. 255

Previous Lidová rčení

Next Zazvěřiti