Časopis Naše řeč
en cz

Zdůly

[Short articles]

(pdf)

-

(M. N. z Kadlína) je příslovečný výraz na otázku odkud? a vznikl asi z původního tvaru zdolu (od důl, g. z dolu) vlivem opposita shůry (sr. dial. hlybokej, hlejbka m. hluboký, hloubka podle opposita vysoký, výška). Gebauer v Hist. ml. I, 257 soudí, že tvar s y povstal analogií podle příslovcí česky, německy atp. a příslovečného instrum. hlady; tyto tvary měly vedle sebe tvary se stejným významem zakončené na u: po česku, z hladu, a tím byl dán základ ke kontaminaci, jež vytvořila tvary zmlady (m. zmlada), spředy (m. zpředu) a také zdůly (m. zdolu). Psaní zdůli je omyl, vzniklý asi podle příslovcí zvíci, zšíři, zdéli, která jsou docela jiného původu. O příslovci zdůly psala NŘ. již v VII, 222.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 3, p. 96

Previous Uručiti

Next Jaroslav Dvořáček: Nejčastější galicismy v novočeské skladbě, II.