Časopis Naše řeč
en cz

Spáti na jedno ucho

[Short articles]

(pdf)

-

Vlastivědný sborník Podoubraví, vycházející v Čáslavi, táže se, je-li toto rčení lidové. Pochybnosti o jeho českém [191]původu budí totiž výklad J. Jakubce v Listech fil. 52, 1925, 151, podle něhož pod. rčení »spáti na obě uši« (= klidně, pevně) je otrocký překlad latinské vazby in utramque aurem dormire. Protože z dnešních tištěných pomůcek nelze zjistiti, říká-li se tak někde v živé řeči, připojujeme se k žádosti jmenovaného časopisu a prosíme své čtenáře, aby nám napsali, znají-li toto rčení z lidové mluvy a v jakém významu je znají.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 6, pp. 190-191

Previous Refuge

Next J. D.: Substantivum a sloveso