dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Sokol

[Short articles]

(pdf)

-

(K. B.) Jméno Sokol se píše velkým písmenem začátečním, když znamená spolek, na př. pražský Sokol, jednota Sokol v N. Znamená-li však člena spolku, píše se písmenem malým; tedy »jsem sokol«, nikoli »jsem Sokol«. Malým písmenem se píše také hromadné jméno sokolstvo. Je tu týž poměr jako u jmen husita a husité, starodružiník a starodružiníci, zednáři a zednářstvo a pod. Na pohled se od tohoto způsobu odchylujeme, když píšeme Čeští bratří nebo Bratří čeští, ale také toto jméno označuje celou společnost (= Jednota českobratrská); když označujeme jednotlivého člena anebo jednotlivé členy církve českobratrské, píšeme je rovněž malým písmenem, na př.: X. je český bratr, X. a Y. jsou čeští bratři a pod. Vědomých odchylek od tohoto pravidla je velmi málo. Je to tam, kde se má rozdílným způsobem psaní zabrániti dvojsmyslu, na př. píše se Anglické panny (t. j. klášternice), aby se rozlišily od anglických panen (t. j. od panen v Anglii); podobně se rozlišují i Milosrdní bratří (členové mnišského řádu) a milosrdní bratři (vůbec). U jména sokol této pomůcky není třeba, neboť matení s ptákem sokolem tu není možné. — Totéž platí i o jméně orlů: velkým písmenem píšeme jméno Orel jenom tehdy, označuje-li celek, sdružení; jednotliví členové jsou však orlové a jejich úhrn orelstvo.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 1, p. 28

Previous »Prodejní úředníci«

Next Vaňha, Vaňhal