Časopis Naše řeč
en cz

Zastřehnouti

[Short articles]

(pdf)

-

(E. K.) Tohoto slovesa ani neznají naše slovníky, ani je nenalézáme v materiálu slovníku akademického. Je to tedy asi novotvar bez literárních dokladů. Proto nemůžeme také říci, jak by k tvaru »zastřehnouti něco« nebo »zastřehnouti se proti něčemu« zněl tvar trvací, zda »zastřehovati« či nějak jinak. I kdybychom se dovolávali stč. ostřěhovati (k ostřieci), byla by to jen umělá konstrukce skutečností nepodepřená.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 6, p. 192

Previous Vozová výstroj

Next František Oberpfalcer: Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, I.