dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Prodejoví úředníci

[Short articles]

(pdf)

-

(NŘ. XVI, 1932, 27) Dva naši čtenáři navrhují toto znění místo výrazu »prodejní úředníci«. Chtěli jsme se vyhnouti novému přídavnému jménu, a proto jsme radili přestati na výrazu »úředníci prodeje« a pod. Kdyby však nebylo možno obejíti se tu bez shodného přívlastku, hodilo by se přídavné jméno prodejový lépe než prodejný. Jeden z navrhovatelů, p. dr. Kosek, přidává k tomu ještě opačné označení »nákupoví úředníci« a oba ty termíny srovnává se zavedenými už výrazy »výdajové hospodářství, výdajová ministerstva« a pod.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 3, p. 94

Previous Plurál

Next Stoprocentní