Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Od 1. června do 31. prosince byly do Slovníku odevzdány tyto úkoly: 1. Augustýn, Nábožná kázání vojínům 1779; Stoletá památka moru 1780; Chládek, Počátkové [22]opatrnosti pastýřské 1—3, 1780—1781; Článkové sněmovního snešení 1781 (1, 2); Trutnovský, Myšlenky o vyptýlení chudých 1781; Kronika o Peritonovi 1781; Khun, Mravná kázání 1780; Historie o Mageloně 1780; Kronika o Kryzeldě 1779; Zlobický, Řád soudní 1781; Řád svatební 1779; Khun, Mravná kázání 1781; Pařízek, Rozmlouvání o náboženství 1780; Celý žaltář 1781; Trutnovský, Vypravování biblických skutků 1779; Epištoly a evangelia 1780; Škola Kristova 1780; Život Jana Nepom. 1779; F. Svoboda, Jednání o dobytku ovčím 1781; Zyppelius, Řeč pohřební 1781; Katechetická rozjímání 1779; Spasitedlné vzývání 1779; Janda, Krátké řeči 1780; Zyppelius, Napomenutí k Beránkům 1781; Poznamenání lekárství 1780; Krátké historie biblické 1779; Přívod ku dobromluvnosti 1780; Čtyři gruntovní tabule 1780; Rosenthaler, Opella 1779; Rosenthaler, Hvězdička písaře k dobrému psání vedoucí 1781; Kniha ke čtení 2. 1781 (pro školy sedlské a městské); Kvis, Chvála a mravořeč 1781; Malý katechismus 1780; F. Kostelecký, Chvalořeč 1780. 2. Tyto spisy z r. 1806: Füredy, Řeč na památku pokoje; V. Nejedlý, Nedělní kázání; Rulík, Kalendář historický, Historické vypsání rodu ze Švamberka a Galerie osob země české; Tablic, Poesie I.; K. H. Thám, Prostředky k zahánění much; Hlasatel I.; Kramerius, Přítel lidu I.; C. k. pražské noviny; Vydra, Počátkové aritmetiky. 3. Tyto spisy z r. 1810: Pabst, Český lidomil; Rulík, Krátká kázání; Způsoby, mravy a mínění Činů a Kochin-Činů. 4. Tyto spisy z r. 1817: Ziegler, Boží tělo; Kramerius, Nový kalendář tolerancí; Kramerius, Kniha zlatá 1., 2.; Hýbl, Pabst, Kronika 4.; Štěpnička, Hlas lyry české 1., 2.; Puchmajer, Hospodářství; Prvotiny. 5. Puchmajer, Šternberk, Pojednání o bylinách v Čechách 1819; Preslové, Flora čechica 1819; Berchtold a Presl, O přirozenosti rostlin 1820; Kostrošic, Výstraha před jedem v přírodě 1821; Berchtold, Presl, O přirozenosti rostlin I, 1823; II, 1825; III, 1835; Krbec, Malý zelinář 1841. 6. Krok I, 1, 2 (1821) a I, 4 (1823). 7. Presl, Lučba I, 1828; II, 1835. 8. Pražské noviny (s Rozličnostmi) 1833. 9. Pražské noviny 1834. 10. Česká včela 1834. 11. Tyto spisy z r. 1847: Pečírka, Václav Novák 1, 2; Gogol, Zábavné spisy; Klicpera, První mlejn v Praze a Israelitka. 12. Lumír 1852. 13. Doucha, Poupátka 1855. 14. Tyto spisy z r. 1856: Sušil, Jos. Flavia O válce židovské; Rittersberg, Dějiny ruské; Vorlíček, Řevuský, Samuel Zborovský. 15. Tyto spisy z r. 1860: Rieger, Průmysl a postup výroby; Svátek, Anna z Kunštátu 1, 2; Světlá, Láska k básníkovi 1, 2; Vrťátko, Aristoteles, Kategorie. 16. Mikovec, Starožitnosti a památky I 1860, II 1865. 17. Šafařík, Základy chemie II, 1860. 18. Tyto spisy z r. 1864: Besedník III; Herloš, Svět a lidé; Hanuš. Nástin báječných bytostí; Zlaté klasy 2. 19. Světozor 1867. 20. Erben, Nestorův letopis ruský 1867, Vybrané báje a pověsti 1869, Dvé zpěvů staroruských 1879. 21. Tyto spisy z r. 1868: J. J. Kolár, Tři faraonové; Sobotka, Cesty a příhody M. Gaudelia Enciána; Šamberk, Staré město a Malá strana; Stankovský, Osudná sázka. 22. Petrů, Pošík, Česká poetika. 23. Tyto spisy z r. 1870: Arbes, Pláč koruny české; Ehrenberger, Vlasta, [23]Listy z Ameriky, Zkáza z tebe Israeli, Široké řemeny, Manželství bez svátosti; Krajník, Básně; Krásnohorská, Břetislav; Rieger, Franc. memorandum; Štulc, Vlast a církev. 24. O. Červinka, Husitská svatba (1884), Pohádka života (1891), 1848 (1905), Povídky veršem (1917), Hus (1921). 25. Tyto spisy z r. 1873: Lumír; Štolba, Matčino dílo; Ruch; Zákrejs, Dvé krásných očí 26. Zákrejs, Poděbradovna 1873, Král svého lidu 1879, Červenobílá stolístka 1881, Mezinárodní nevěsty 1882, Anežka 1883, Novelky 1883. 27. Tyto spisy z r. 1875: Lumír III, Paleček III, O. Červinka, Jan Žižka. 28. Tyto spisy z r. 1876: Nečásek, Malvína; Stašek, Básně; Klicpera, Jindra; Stroupežnický, Noviny a karty; Štolba, Jenom ne písemně; Kalousek, Nástin životopisu F. Palackého; Havlasa, Tiché vody. 29. Neruda, Menší cesty 1877, Žerty hravé i dravé 1877. 30. Tyto spisy z r. 1878: Stroupežnický, Cavani, Den soudu, Černé duše, V ochraně Napoleona; Stašek, Nedokončený obraz; Vymazal, Slovanská poesie II; Podlipská, Nalžovský; Stankovský, Milovský reformátor; Kodym, Průvodce po Krkonoších; Goll, Jeronym; Nejedlý, Lindner, Život Komenského; Řeči Sladkovského; Ehrenberger, Obrázek; Pešková, Siňor Mišpulini; Paleček; Kalousek, Karel IV. 31. Krásnohorská, Harantova žena 1881, Básník a básník 1882, Čertova stěna 1882, Pan Tadeáš 1882, Vlašťovičky 1883, Dědic ducha 1884, Vlny v proudu 1885. 32. Fr. Kvapil, Zpěvy knížecí 1883, Zaváté stopy 1887, Z výstavních táček 1891, Zpěvy knížecí 2. vyd. 1897, Životem k ideálu 1900; Když kvetly máky 1905, Bělohorské melodie 1918, Žalmy přítomnosti 1918, Květy na sněhu 1926. 33. F. X. Svoboda, Básně 1883, Básně 1883, Básně 1885. Povídky 1, 2, Válková 1889, Nálady 1890, V našem vzduchu 1890, Směry života 1892, Rozklad 1893, Probuzení 1893, Koketky 1893. 34. Tyto překlady z Jar. Vrchlického: Andersen, Pohádky 1 (1901), 2 (1902), 3 (1902); Camoěs, Lusovci 1, 2 (1902); Ariosto, Zuřivý Roland 1893; Goethe, Faust 1, 2 (1890); Tasso, Osvobozený Jerusalem 1887; Poesie italská 1885. 35. Al. Mrštík, Rok na vsi 1, 2, 1903. 36. Svobodová, Pokání Blaženčino 1908, Barvy Jugoslavie 1911, Posvátné jaro 1912, Dětská srdce 1913, Jarní záhony 1916, Po svatební hostině 1916. 37. V. Mrštík, Anežka 1912, Zlatá nit 1907, Kniha cest 1901. 38. Herrmann, Burlesky 1913. 39. Machar, Životem zrazeni 1915, Kriminál 1918, Vídeňské profily 1919, Třicet roků 1919, Vídeň 1919. 40. Vrba, Dolina 1917, Člověk boží 1917, Les 1917. 41. Mužík, Jarní bouře 1883, Hlasy člověka 1883, Balady a legendy 1884, Květy polní 1887, Hymny a vzdechy 1892, Černé perly 1893, Písně života 1894, Trosky života 1894, Epištoly 1897, Skvrny i paprsky 1898, Krůpěje rosy 1902, Duchu Husovu 1903, Tichá dramata 1913, Zlomené okovy 1919, V orlím hnízdě 1919, Postavy a děje 1920, Oni i ony 1921, Pod ledem 1922, Návrat z vojny 1924.

Spisy zde uvedené vyexerpovali (v závorce je číslo úkolu a počet lístků): Frant. Brodský, ředitel měšť. škol v Radotíně (č. 13, 150); Václav Čapek, ředitel cukrovaru v Čelákovicích v. v. (č. 35, 12.720); Vladimír Drbal, profesor gymn. v Brně (č. 15, 5.816); Adéla Eisnerová, profesorka v Teplicích [24](č. 3, 7.169); Jarmila Elgartová, učitelka v Chrudimi (č. 24, 780); Josef Franc, ředitel reálky v. v. v Olomouci (č. 16, 9.193); Přemysl Hájek, prof. gymn. v Kralupech (č. 2, 9.026; č. 3, 15.454); dr. Vladimír Haller, tajemník Plodinové bursy v Praze (č. 19, 6.613); Vilém Haney, prof. gymn. v Kralupech (č. 12, 10.127); Jarmila Herdegenová-Králová, stud. fil. v Praze (č. 32, 759); Vojtěch Hlaváčka, učitel v Přerově (č. 40, 5.732); Jaroslav Hofman, prof. gymn. v Praze (č. 8, 4.170; č. 9, 6.074); dr. Jaroslav Holeyšovský, vrchní odborový rada v Praze (č. 4, 8.972); ing. Bedřich Horálek, techn. adjunkt cukrovaru v Liblicích (č. 17, 11.447); Ant. Jandl, ředitel měšť. šk. v Petrovicích (č. 14, 1.071); mg. pharm. Antonín Jaroš, lékárník v Kolíně (č. 30, 14.040); František Jirásko, prof. v Turnově v. v. (č. 26, 989); Antonín Kácha, prof. gymn. v Praze (č. 37, 3.320); Alois Kulhánek, ředitel gymn. v Praze (č. 36, 5.104); ing. Ladislav Mareš, techn. asistent cukrovaru v Cerhenicích (č. 7, 8.082); František Maštera, asistent čsl. drah v. v. v Třebíči (č. 33, 16.872); František Pich, ředitel gymn. v. v. v Praze (č. 20, 2.148; č. 6. 4.875); Jaroslav Poch, prof. gymn. v Praze (č. 10, 9.875); Josef Reis, prof. reálky v Praze (č. 41, 1.458); František Řenč, finanční účetní adj. v Bratislavě (č. 38, 281); Bohumil Řezáč, prof. gymn. v Nov. Bydžově (č. 25, 19.118); Ladislav Seifert, prof. gymn. v Pardubicích (č. 29, 3.591); Josef Starý, ředitel měšť. školy v Hatích (č. 27, 17.532); Terezie Steppanová, Ph. C., v Praze (č. 21, 3.244); Ferdinand Stocký, tajemník Akademického domu v Praze (č. 22, 2.100; č. 23, 9.299); Antonín Šašina, prof. gymn. v Nov. Bydžově (č. 18, 9.460); Jaroslav Šťuřík, odborný učitel v Napajedlech (č. 31, 11.889); Antonie Šťuříková, učitelka v Napajedlech (č. 34, 10.803); Josef Váca, odborný učitel v Klimkovicích (č. 28, 10.640); František Vlasák, pošt. inspektor v Praze (č. 39, 10.200); Jan Zajíček, prof. gymn. v Praze (č. 11, 10.500); dr. Alois Získal, prof. gymn. v Praze (č. 1, 14.426).

Úhrnem bylo od 1. června do 31. prosince 1931 odevzdáno 309.387 lístků.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 1, pp. 21-24

Previous Jiří Haller: Z našich časopisů

Next Jiří Haller: Kvalitní