Časopis Naše řeč
en cz

Lidová rčení

[Short articles]

(pdf)

-

Tvořivost a vynalézavost lidové mluvy se bohatě projevuje v rozmanitých rčeních a úslovích, která nás často překvapují svým svérázným vtipem a bystrým postřehem. Takové výrazy jsou důležitým materiálem pro jazykovědné badání a často i pro poznání povahy a života lidu. Bohužel právě tato stránka našeho jazyka je velmi málo známa a mnohá úsloví, přirovnání a vtipné obraty mizejí nenahraditelně s vymírajícím starším pokolením. NŘ. chce přispěti k zachycení tohoto jazyko[159]vého materiálu a bude co možná pravidelně otiskovati ukázky takových lidových obratů. Prosíme své čtenáře, aby nám laskavě posílali zprávy o tom, co zajímavého znají z nářečí své osady nebo svého kraje. Vedle ustálených i náhodných rčení a obratů jde nám také o rázovitá slova jednotlivá, na př. o názvy částí oděvu, domu, o názvy jídel, rostlin, nářadí a pod. Těšíme se, že naši čtenáři ochotně a vydatně přispějí svou pomocí při tomto podniku; časem by se takto mohlo nasbírat velmi mnoho důležité látky. — Jako malou ukázku uvádíme rčení, která p. řed. měšť. školy Žalman zachytil na Veltrusku: Měla s ním poměr choď sem, nechoď sem (t. j. vlažný). — Má povahu uraz nebo ulom (t. j. ráznou, bezohlednou). — Sedí na cizí židli; sedí na cizí stolici (t. j. nemá vlastního domku). — Žačka vyzuzala na matce peníze na výlet (t. j. vyžadonila). — P. okr. škol. insp. L. Piazza ze Dvora Králové píše, že viděl v Habřině u Jaroměře omluvenku, v níž matka žádá učitele, aby dítě smělo zůstati doma »hlídat naši malou slotu«, t. j. malé děvče. Slova slota je tu užito bez hanlivého smyslu; tak se prý obecně říká na Smiřicku. — P. uč. R. Hlava ze Kbel u Prahy našel v úloze devítiletého žáka větu: »Jdi, ty trdlo macharový, co by tam (t. na půdě) strašilo?« Je přezdívka »trdlo macharový« známa i jinde? Kott v svém slovníku uvádí přezdívku machar = trhan z nářečí lašského; jeho doklad přijal i Bartoš do Dial. slov. moravského.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 5, pp. 158-159

Previous E. Čapek, František Oberpfalcer: Z našich časopisů

Next Křiklavý galicismus