Časopis Naše řeč
en cz

Kvalitní

Zkl.

[Short articles]

(pdf)

-

O tomto slově píše nám k článku NŘ. XVI, 24 čtenář: Kvalitní je slovo dnes všeobecně užívané v obchodním názvosloví; neznamená však »mající kvalitu (jakoukoliv, dobrou, špatnou a p.)«, nýbrž znamená »mající velmi dobrou kvalitu«. Je to tedy zúžení významu neboli užití slova v pregnantním smyslu. Nelze se diviti, že se v dnešním konkurenčním boji hledají stále nové a nové názvy, jimiž by se zdůraznila dokonalost výrobku. Ještě do nedávna bylo všecko »prvotřídní« a ještě dříve předtím »prima (Ia)«. Tato slova však příliš častým užíváním zevšedňují, ztrácejí svou působivost; adj. »kvalitní« se stalo jejich náhradou. Jeho význam je velmi přesný: »kvalitní zboží« znamená zboží po všech stránkách velmi dobré, dokonalé, tedy bezvadné. (I význam slova »bezvadný« je dnes zúžen, t. j. znamená »velmi dobrý, výborný« a p., a nikoli tedy snad jen »nemající vad«.) Chápeme, proč by se našim obchodníkům nelíbilo v tomto smyslu slovo »spravedlivý«: jeho význam je dnes značně zúžen na chápání ve smyslu mravním (spravedlivý člověk, spravedlivá pře a p.) a kromě toho by jim jistě čpělo jakousi kožeností, neohrabaností a bylo by tedy pravým opakem modernosti a elegance. — Slovo »kvalitní« má tedy v obchodním názvosloví přesný význam a ovšem podržuje si jej i dále, užije-li se ho přeneseně i v jiných oborech než [62]v obchodu. Tedy na př. »kvalitní« pracovník, »kvalitní« dílo znamená pracovníka po všech stránkách velmi dobrého, dílo po všech stránkách velmi dobré, »kvalitně« se oblékat znamená oblékat se po všech stránkách velmi dobře atp. — Je to slovo dnes všeobecně užívané v obchodním světě a pronikající již značnou měrou do spisovného jazyka. Bylo by nesprávné hledět je vymycovati jen proto, že snad k jeho oblibě přispěla existence podobných mezinárodních názvů v jiných jazycích. Naopak zase ovšem nelze schvalovat, když se toho slova užívá mechanicky jako pouhé formální výplně anebo místo obecného přívlastku dobrý. To už je věc stylistické dovednosti, umět rozlišovat vhodná a nevhodná spojení s příd. jménem kvalitní.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 2, pp. 61-62

Previous Kráva z doje

Next Lebavý