Časopis Naše řeč
en cz

Výbor z díla Olgy Müllerové: Čtyřiačtyřicet let výzkumů dialogu a mluvené češtiny

Petr Mareš

[Reviews and reports]

(pdf)

Selected papers of Olga Müllerová: Forty-four years of researching dialogue and spoken Czech

Revíew of Müllerová, Olga (2022): Dialog a mluvená čeština: Výbor z textů [edited by Jana Hoffmannová, Lucie Jílková, and Petr Kaderka]. Praha: NLN.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
petr.mares@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 4

Previous Žaneta Dvořáková: Jména pro nalezence z babyboxů

Next Hana Mžourková, Jakub Sláma, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová: Bohemistické disertace roku 2021