Časopis Naše řeč
en cz

K významům slov s komponentem -braní

Sylva Nzimba

[Short articles]

(pdf)

On the meanings of words with the component -braní

The paper deals with the meanings of compounds with the component -braní. This component has not been lexicographically treated yet despite its productivity in contemporary Czech. We describe the word-formation bases which are combined with the component -braní and define the prototypical meaning of these compounds – ‚a public (gastronomic, cultural, etc.) event‘.

Key words: composition, neologism, nonce-word, productivity, word-formation
Klíčová slova: kompozice, neologismus, okazionalismus, produktivita, slovotvorba

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
nzimba@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 2

Previous Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání

Next Z jazykové poradny