dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Studie o jazyku moci v médiích

Jan Chovanec, Władysław Chłopicki

[Reviews and reports]

(pdf)

Studies on language and power in the media

Recenze knihy Svobodová, Jindřiška – Bláha, Ondřej – Dobrotová, Ivana – Warzecha, Adam (2020): The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Jan Chovanec
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
chovanec@phil.muni.cz

Władysław Chłopicki
Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński v Krakově
Al. Adama Mickiewicza 9a, 31–120 Kraków
w.chlopicki@uj.edu.pl

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 1

Previous Marie Pavlásková: Hlavně žádná věda: zdravý rozum a common sense prizmatem přirozeného sémantického metajazyka

Next Veronika Štěpánová, Marta Šimečková: Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021