Časopis Naše řeč
en cz

Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

Václav Lábus

[Reviews and reports]

(pdf)

A monograph on the urbanonymy of the socialist Prague

Review of Ptáčníková, Martina (2021): Mezi Stalinovou třídou a Husákovým tichem. Praha: Academia, 345 pp.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Katedra českého jazyka a literatury
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
vaclav.labus@tul.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 2

Previous Markus Giger: Rezultativa se jmenným a složeným tvarem n-/t-ového příčestí. Výsledky z ČNK po zavedení nového morfologického značkování

Next Klára Dvořáková: Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky