dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Kameno(-)cihlový, nebo kamenno(-)cihlový dům? (Polemický a mezijazykový pohled)

Richard Straberger

[Articles]

(pdf)

Is a house made of stone and bricks kameno(-)cihlový or kamenno(-)cihlový in Czech? (A polemical and contrastive view)

This article deals with the notation of one n in adjectival determinative compounds of the type kamenouhelný 'carboniferous' and considers whether to write one n or two n's in the coordinative compound adjectives of the type kamen(n)o(-)cihlový 'of stone and bricks', vápen(n)o(-)pískový 'of sand lime' and in coordinative adjectives with the first component amon(n)o- 'ammonium'. In this context, it draws attention to the discrepancy between the relevant passage in the Grammar of Czech 1 (see MČ 1) and the form vápenopískový mentioned in the current codification and normative dictionaries and manuals. It also touches on whether or not a hyphen should be written between the components of coordinative adjectives. The Czech ways of writing down such adjectives are compared with those found in Slovak.

Key words: adjective composite, adjective/substantive stem, coordinative, Czech Orthography Rules (see PČP), determinative, double grapheme nn, grapheme n, hyphen, orthography use, suffix
Klíčová slova: adjektivní kompozitum, adjektivní/substantivní kmen, determinativum, grafém n, koordinativum, Pravidla českého pravopisu, pravopisná zvyklost, přípona, spojovník, zdvojený grafém nn

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Bellušova 1822/43
155 00 Praha 5
richard.straberger@centrum.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 1

Previous Kamila Smejkalová, Hana Mžourková, Jakub Sláma, Ivana Svobodová: Úvodní slovo redakce

Next Marie Pavlásková: Hlavně žádná věda: zdravý rozum a common sense prizmatem přirozeného sémantického metajazyka