Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva o zapojení Ústavu pro jazyk český do projektu Pozvěte si vědce do výuky

Klára Dvořáková

[Reviews and reports]

(pdf)

On the Czech Language Institute’s participation in the project Invite Scientists to Your Classes

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
klara.dvorakova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 2

Previous Václav Lábus: Monografie o urbanonymii socialistické Prahy

Next Ondřej Dufek: Šéry: O rodové nevyhraněnosti a způsobech jejího zkoumání