Časopis Naše řeč
en cz

Young Vladimír Vašek? – A Numeral Analysis Contribution to the Bezruč−Hrzánský Identity Issue

Andrei Zenkov, Michal Místecký

[Articles]

(pdf)

The study investigates the possible identity of Vladimír Vašek (= Petr Bezruč), author of Silesian Songs and The Blue Underwing, and Pavel Hrzánský, who authored Poems: Opus no. 5, a book of verse bearing some similarities to the future development of Vašek’s poetic self. The research is carried out via a novel authorship attribution method based on the investigation of numbers and numerals. This new investigation is complemented by the standardly employed MFC and MFW analyses. All the inquiries corroborate that Vašek’s authorship of Hrzánský’s poems is implausible. If the Hrzánský−Bezruč link is to be maintained in literary scholarship, we need to admit an extreme stylistic transformation between the two personae.

Key words: authorship attribution, Bezruč, Hrzánský, MFC/MFW analysis, numerals, poetry, stylometry
Klíčová slova: analýza MFC/MFW, Bezruč, číslovky, Hrzánský, poezie, stylometrie, určování autorství

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Andrei Zenkov
Institut ekonomie a managementu Uralské federální univerzity
Mira 19, 620 002 Jekatěrinburg
zenkow@mail.rurn

Michal Místecký
Katedra českého jazyka FF OU
Reální 5, 701 03 Ostrava
michal.mistecky@osu.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 3

Previous Jan Volín, Tomáš Bořil: Individualita mluvčího v užití základní hlasové frekvence při přednesu básní

Next Alžběta Houzar: 29. konference Mezinárodní asociace pro forenzní fonetiku a akustiku (IAFPA)