Časopis Naše řeč
en cz

O spisovném tvarosloví na téměř tisíci stranách

Robert Adam

[Reviews and reports]

(pdf)

The inflectional morphology of standard Czech in almost a thousand pages

Review of Štícha, František et al. (2021): Velká akademická gramatika spisovné češtiny II. Morfologie: Morfologické kategorie / Flexe. Praha: Academia, 988 pp.

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
robert.adam@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 5

Previous Lenka Okrouhlíková: K vývoji termínu český znakový jazyk

Next Robert Adam, Robert Dittmann, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022