dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021

Veronika Štěpánová, Marta Šimečková

[Reviews and reports]

(pdf)

The Open Science of the CAS Research Internships for Students in the Czech Language Institute in 2021

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Veronika Štěpánová
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
stepanova@ujc.cas.cz

Marta Šimečková
Veveří 97, 602 00 Brno
simeckova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 1

Previous Jan Chovanec, Władysław Chłopicki: Studie o jazyku moci v médiích

Next Lucie Jílková: Olze Müllerové k narozeninám