Časopis Naše řeč
en cz

Olze Müllerové k narozeninám

Lucie Jílková

[Reviews and reports]

(pdf)

A Birthday Wish to Olga Müllerová

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
jilkova@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 1

Previous Veronika Štěpánová, Marta Šimečková: Studentské stáže Otevřená věda v Ústavu pro jazyk český v roce 2021

Next Jakub Sláma: Operátor lomeno koordinátor lomeno adordinátor: K funkcím slova lomeno