Časopis Naše řeč
en cz

Kruh přátel českého jazyka v akademických rocích 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Robert Adam, Robert Dittmann, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Irena Vaňková

[Reviews and reports]

(pdf)

The Circle of Friends of the Czech Language during the academic years 2019–2020, 2020–2021, and 2021–2022

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Robert Dittmann
Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK
nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1
robert.dittmann@ff.cuni.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 5

Previous Robert Adam: O spisovném tvarosloví na téměř tisíci stranách

Next Petr Nejedlý: Mantl, mantlík, mantlíček (Od polysémie k homonymii)