Časopis Naše řeč
en cz

Selecí, či selečí?

Jiří Rejzek

[Short articles]

(pdf)

On the Czech derivational variants selecí and selečí

The adjective derived from the noun sele ‘piglet’ is not very frequent in Czech. Nowadays, the form selečí is encountered more often than the expected (and older) form selecí. The article tries to explain the origin of the two forms of this word and to consider them from the point of view of linguistic correctness.

Key words: adjectives, derivation, frequency, nt-stems
Klíčová slova: adjektiva, derivace, frekvence, nt-kmeny

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4, 118 51 Praha 1
j.rejzek@ujc.cas.cz

Naše řeč, volume 105 (2022), issue 4

Previous Marta Koutová: K významům slova mše

Next Z jazykové poradny