Časopis Naše řeč
en cz

Slečna

Karel Titz

[Short articles]

(pdf)

-

Ferd. Strejček v čl. »České názvosloví společenských zábav« v t. 1. na str. 9 praví, že počátkem 19. stol. byl pro dcerky vyšších úředníků zaveden titul slečna. Avšak takto se dívkám vyšších stavů říkalo nejméně o 100 let dříve. Jesuitský kazatel B. H. Bílovský má slovo slečna ve sbírce kázání Doctrina Christiana z r. 1721, viz J. Vašica, Tři starší česká kázání, vyd. z r. 1932 na str. 70: »… ty ženy a matrony, panny, dámy, slečny…« (Zároveň nejstarší, pokud vím, doklad slova dáma.)

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 2, p. 64

Previous Em. Černý, Red. (= Redakce): Ryčka

Next Vlastní jména zvířat