Časopis Naše řeč
en cz

Filec, batoh

Ferdinand Strejček

[Short articles]

(pdf)

-

Náhradou za německé slovo ruksak se ujal u nás výraz batoh (v obecné výslovnosti baťoch), který je rovněž z němčiny (Bandtuch), třebas se k nám dostal z východních nářečí československých. Můj dědeček s matčiny strany, upřímný vlastenec, poučovával nás jako děti: »Ranec do ruky, na záda filec!« Již před dlouhými lety jsem se díval do Jungmannova slovníku na slovo filec a našel jsem tam, že i toto slovo je z němčiny (Felleisen). Jako náhradu za ně tam Jungmann uvádí výraz názadek, avšak mezi slovy s počátečním n ho v slovníku vůbec necituje. V Sterzingrově Slovníku (I, 904) se u hesla Felleisen dočítám, že je zkaženo z francouzského valise a že česky znamená »filec, tlumok, vak, názadek«. Z toho by vyplývalo, že i čes. slovo filec je nepřímo z onoho slova francouzského. Slova filec ve významu »ruksak« užívá spolehlivý znalec češtiny, spisovatel František Pravda, na př. v povídce »Voják nováček« (Sebrané spisy z r. 1871, svazek první) je na str. 36 věta: »Po silnici k Vídni putuje sličná a spanilá dívka, nese na zádech fileček, má v něm bochník chleba, sůl a zápražku, nůž a lžíci, několik kousků prádla a šatstva a do bílé plíny zaobalené modlitby.«

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 2, p. 60

Previous České názvosloví společenských zábav

Next Ho a jej