Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Článek o lístkových výpiscích k českému slovníku, uveřejněný v 1. sešitě tohoto ročníku, doplňujeme těmito údaji:

1. Nově došly výpisky z těchto autorů a časopisů: Böhnla, Čepa, Dvořákové, Fischera, Fuchse, Götze, Hostovského, M. Jahna, Jahody, H. Jelínka, Č. Jeřábka, Johna, Kličky, Knapa, Konráda, Mařánka, Martínka, B. Mathesia, Němečka, Nového, Poláčka, Těsnohlídka, Weisse, Zaorálka; Evy, Vkusu, Šibeniček, Nebojsa a Trnu. Mohlo jich většinou býti užito již při redakci 1. sešitu Příručního slovníku.

2. Nedopatřením vypadla v uvedeném článku jména těchto spisovatelů: J. Červenky, Herolda, Hraše, Jandy-Cidlinského, H. Jirečka, Fr. Langra, Majerové, Malého, Mejsnara, Melišové, Píši, Pokorného, Sumína a Tomana.

3. Odborné názvosloví Příručního slovníku je založeno jednak na vlastních excerptech, jednak na slovnících naučných a odborných, na školských učebnicích a příslušných rubrikách denního tisku.

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 4, p. 123

Previous J. H. (= Jiří Haller): K prvním dvěma sešitům Příručního slovníku jazyka českého

Next Číslovky složené