Časopis Naše řeč
en cz

Ho a jej

[Short articles]

(pdf)

-

(J. S.) Ve větě »Podivno, že jsem jej nespatřil«, nelze akusativní tvar jej sice pokládati za chybu, i když se jím označuje předmět rodu životného, neboť genitiv záporový ustupuje akusativu hlavně v takových případech, kde je předmět pojat individuálně (viz Gebauer-Ertl 2, 1926, 191). Přes to však bychom zde předmět osobní vyjádřili spíše tvarem ho, neboť svou dvojí funkcí, akusativní a genitivní, hodí se dobře právě do takovýchto spojení.

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 2, p. 60

Previous Ferdinand Strejček: Filec, batoh

Next Jaroslav Šulc: Kalus