dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jan Novák či Novák Jan?

[Short articles]

(pdf)

-

(A. M.) Je nám skoro podivné, že se může ještě dnes vyskytnout pochybnost o tom, který z obou těchto způsobů je správný. Domníváme se, že nejen theorie jazyková, ale usus sám už jasně a obecně rozhodl, že první způsob, Jan Novák, je v našem jazyce — stejně jako ve všech jazycích jiných, vyjímajíc maďarštinu — už odedávna vžit a že jen jej lze pokládat za způsob český. O tom se najde podrobné poučení v NŘ. VIII, 1924, 129—143. Ojedinělé odchylky od této zásady, psát křestní jméno před příjmením, nevycházejí zpravidla z potřeb jazyka, nýbrž z pouhé neznalosti pisatelů.

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 4, p. 124

Previous Číslovky složené

Next Jména ulic