Časopis Naše řeč
en cz

Z kanceláře Slovníku jazyka českého

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Od 1. ledna do 31. pros. byly zpracovány tyto úkoly: 1. Spisy z r. 1834 (excerpoval Jaroslav Poch, prof. v Praze, lístků 3635). 2. Spisy Al. Jiráska (exc. Jarosl. Svoboda, úč. adjunkt fin. řed. v Bratislavě, lístků 10.513). 3. Literární listy z 1881 až 1887 (exc. Jos. Soukup, uř. zemského úř. v Praze, lístků 3598). 4. Spisy K. V. Raise (exc. dr. Al. Získal, prof. v Praze, lístků 16.000). 5. Naše doba I., VI. a XXXVII. (exc. Jos. Franc, řed. reálky v. v. v Olomouci, lístků 13.221). 6. Spisy Ter. Novákové (exc. Marie Holubová, prof. v Hradišťku u Kolína, lístků 3.558). 7. Spisy J. Liera (exc. Jarosl. Malý, úř. knihovny Akad. domu v Praze, lístků 471). 8. Spisy Jos. Holečka (exc. Marie Ryšánková, choť prof. v Brně, lístků 7018). 9. V. Mrštík, Zumři (exc. Ant. Kácha, prof. v Praze, lístků 3560). 10. Spisy V. Štecha (exc. Žofie Vymetalová, prof. v. v. v Červ. Kostelci, lístků 5200). 11. Spisy B. Benešové, M. Majerové, M. Pujmanové, R. Svobodové (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, lístků 7396). 12. Spisy B. Kunětické (exc. Frant. Maštera, úř. dr. v. v. v Třebíči, lístků 11.364). 13. Spisy B. Kunětické (exc. Ant. Jandl, řed. měšť. školy v Úsobí u Něm. Brodu, lístků 1590). 14. Čas 1901, 1902, 1903 (exc. Ferd. Stocký, tajemník Akad. domu v Praze, lístků 6770). 15. Spisy R. Jesenské (exc. Ant. Štuříková, uč. v Napajedlích, lístků 2663). 16. Spisy J. Merhauta (exc. dr. Ed. Dvořák, prof. v Praze, lístků 4035). 17. Spisy Jiřího Karáska (exc. Bohumil Veselý, řed. měšť. školy v Písařově u Šilperka, lístků 2850). 18. Spisy V. Dyka (exc. L. Seifert, prof. v Pardubicích, lístků 2430). 19. Spisy J. Mahena (exc. Fr. Poledne, prof. v Náchodě, lístků 8272). 20. Spisy K. Čapka (exc. dr. Jiří Haller, prof. v Praze, lístků 10.135). 21. Spisy J. Vlčka, A. Nováka a A. M. Píši (exc. V. Drbal, prof. v Brně, lístků 6608). 22. Spisy B. Benešové, M. Majerové, A. Tilschové (exc. Fr. Fučík, řed. měšť. šk. v. v. [26]v Praze, lístků 8810). 23. Přítomnost 1932 (exc. V. Čapek, řed. cukrovaru v. v. v Čelákovicích, lístků 7436). 24. Lumír 1932 (exc. Přem. Hájek, prof. v Praze, lístků 12.269). 25. Spisy J. Uhra (exc. Heda Švehlová, prof. v Praze, lístků 1419). 26. Spisy J. Kopty a R. Medka (exc. Karel Kašpárek, prof. v. v. v Praze, lístků 10.030).

Úhrnem bylo od 1. ledna do 31. prosince 1934 odevzdáno 167.859 lístků.

Naše řeč, volume 19 (1935), issue 1, pp. 25-26

Previous kvh. (= Kvido Hodura): Ovzduší Prodané nevěsty

Next Ing. O. Ott: Divadelní vyhláška