Časopis Naše řeč
en cz

Ženská mužstva

[Answers]

(pdf)

-

‚Pražský Illustrovaný (tak, jen se dvěma ll) zpravodaj‘ vypravuje v 21. letošním čísle, jak vítězně postupuje kopaná; »v Anglii i Francii jsou již krásná ženská mužstva«. Ženská ‚mužstva‘ jsme ostatně viděli již i v Praze, u bývalého Rudolfina a na Letné (zde ovšem ještě ne na písku Slavie, který znamená svět). Konečně, může-li se žena již u Veleslavína zmužiti (anebo podle novočeského neúředního pravopisu, jejž vynalezli skladatelé rukopisu Královédvorského, ‚vzmužiti‘), mohly-li krčolské ženy, když muži utekli, Turkům zmužile odpírati (Kron. Tur. 2, 51), proč by nemohlo býti i ženské mužstvo? Ale první (snad) doklad tohoto výrazu si poznamenáváme pro strýčka Příhodu, až rozkvět kopané nebo všeobecná branná povinnost jej učiní nutným i u nás.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 2, p. 64

Previous Zlatá neděle

Next Václav Flajšhans: Noví svatí