Časopis Naše řeč
en cz

Tohoročný

[Answers]

(pdf)

-

(F. M.) není výraz ustrojený nově, nýbrž je to asi slovakismus, zanesený na českou půdu. Tím ovšem nechceme vyvraceti domněnku, že vzorem toho slova bylo něm. diesjährig, neboť své germanismy má právě tak slovenština jako čeština.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 4, p. 128

Previous Šestadvacet

Next V Slaném