Časopis Naše řeč
en cz

Lehost

[Answers]

(pdf)

-

(10, 132 pozn.) Prof. Flajšhans nás upozorňuje, že lehosti je opravdu rukopisná chyba m. lehkosti. V. Paterovo vyd. knih o sv. Jeronymovi (Sbírka pram. I, 1, 5, 97, pozn. 4).

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 6, p. 187

Previous Kucně

Next Madlo