Časopis Naše řeč
en cz

Převaditi, převážeti (převazeti)

[Answers]

(pdf)

-

Jungmann (a z něho Kott) má slovesa převaditi, převážeti a převazovati (učiniti, činiti překážku) ze slovníku Dobrovského, bez dokladů. Dosti časté je v staré češtině podst. jm. přievada (= překážka; dnes by znělo přívada; tvar převada, jak bývá někdy [127]přepisováno, patrně není správný). Jsou to slova slušející ke známé rodině slov vaditi, zavaditi, zavázeti (mor. zavazeti), zavazovati, zavazadlo, závada (v. 8, 32). Jediný doklad k nim známe z uh.-sloven. nářečí březovského na Moravě (v. Bartoš, Dial. 1, 43 n.), z písně u Sušila 403, v níž nápadník zpívá o děvčeti »ale mi ho dajú, len mia prevadzajú« (= dělají mi obtíže, drahoty). Byli bychom vděčni za zprávy, kde některé z oněch slov nebo nějaké slovo s nimi příbuzné žije.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 4, pp. 126-127

Previous Poučník

Next Spořilov