Časopis Naše řeč
en cz

Mlíti

[Answers]

(pdf)

-

(J. H.) Nedokonavý tvar (na př. opětovací) nebývá vždycky tvořen stejně u slovesa prostého jako u slovesa složeného, protože tyto tvary vznikaly často v dobách různých, a s tím i podle různých vzorů. Proto k slovesu mlíti je opětovací tvar utvořen podle vzoru sloves s kmenem otevřeným (píti — pívati, míti — mívati) a zní mlívati. K složeným slovesům vymelu, přemelu je však utvořen tvar opětovací (s pouhou platností slovesa nedokonavého) podle vzoru čtu — čítati a zní vymílati, přemílati. U jiných sloves vzniklých složením se slovesem melu, na př. umlíti, semlíti, tvaru nedokonavého se neužívá.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 3, p. 92

Previous Malaga

Next Morous