Časopis Naše řeč
en cz

Troja

[Answers]

(pdf)

-

(K. M.) Jméno této známé vesnice a zámku u Prahy skutečně nepochází od toho, že by se tam řeka trojila, jak vykládal J. Neumann ve Volné myšl. (25. X. 1925), a nemá zníti správně Troj. Jak se možno dočísti v OSlN., náleželo jméno Troja vlastně jen zámku, který vystavěl v letech 1683—1695 Václav Vojtěch hrabě ze Šternberka; Trojou byl zámek nazván podle sousoší, jímž je ozdobeno schodiště vedoucí do zahrady a které zobrazuje boj Gigantů s Olympem. Starý název nynější Troje byl Ovenec Zadní nebo Horní.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 6, p. 192

Previous Torpedoborec

Next Zabýti