Časopis Naše řeč
en cz

Šestadvacet

[Answers]

(pdf)

-

(J. P.) Jak bylo vyloženo v NŘ. několikrát (IV, 113, 307; V, 82; VI, 161, 271; VII, 27, 278), je správnější tvar šestadvacet než dvacet šest. — Že se ve výraze »na zem« ustálil tvar bez koncovky -i, vykládali jsme VIII, 13, 170, 180. — Podle Pravidel českého pravopisu píše se za pravdu (dáti), nikoli zapravdu, na pozoru (se míti), nikoli napozoru, do nekonečna, nikoli donekonečna, na konec, nikoli nakonec. — Očividný je nové slovo (snad podle pol. oczywisty) a zbytečné; česky říkáme »patrný, zřejmý, zřetelný«, m. očividně — vůčihledě [128]a p. — Ohleduplný je doslovný překlad něm. rücksichtsvoll. — Po slovese říkati, dávati a p. píšeme »s Bohem« (dal mu s Bohem a p.). — Franc. příjmení Daumail není možno skloňovati podle o-kmenů, protože zní ve výslovnosti »domaj«; je tedy 2. p. Daumaile.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 4, pp. 127-128

Previous Spořilov

Next Tohoročný