Časopis Naše řeč
en cz

Předložky

[Answers]

(pdf)

-

Žijeme v době, kdy každého dne lze očekávati, že někdo odkáže některé právní osobě nějakých sto tisíc na výroční cenu za nejlepší poučení, které předložky nebo jiné stejně ‚zbytečné‘ druhy slovní (zájmena, slůvka jako než atd.) by se měly z naší spisovné češtiny vyhoditi. A snad by to bylo dobře. My totiž doufáme, že se pak najde také mecenáš, který založí ceny za luštění křížovek, jakými se počíná jazyk našich knih a novin hemžiti. Tak jsme čtli 15. ún. léta spásy 1926 v Ránu, co pozoroval kardinál Mencier slavné paměti, když ‚byl vysvěcen biskupem a měl vycházeje z dómu žehnati shromážděným zástupům‘. Prosíme: byl to vysvěcen od biskupa či za biskupa? Či snad husím biskupem? Či dokonce tím biskupem od biskupa za biskupa?

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 3, p. 95

Previous Piju — pijou

Next Promovati