Časopis Naše řeč
en cz

Dvoučtvrtní, dodatečné zkoušky

[Answers]

(pdf)

-

(L. K.) takt je výraz stejně správný jako dvoučtvrteční. — Dodatečné zkoušky je dobrý název, protože jde o zkoušky, které se konají dodatkem, jakožto dodatek (dodavek) zkoušek již dříve absolvovaných. Dodatné zkoušky je jeden z oněch nejapných výmyslů, které vyrábí úřední čeština jen proto, aby zněla co nejúředněji, t. j. tak, jak se nemluví. Dodatný (správnější by ovšem bylo dodavný), kdyby se toho slova skutečně užívalo jinde než na papíře s úředními hlavičkami, mohlo by znamenati podle svého ustrojení leda to, co je možno dodati. Dodati je možno cihly, benzín atd., také peníze, které nebyly odevzdány najednou všechny, atd., ale že by někdo dodával zkoušky, o tom jsme ještě ani úředně neslyšeli.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 3, p. 90

Previous Václav Flajšhans: Doslov k Bartošovu Husovi

Next Kozel