dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Jako, jakožto

[Answers]

(pdf)

-

(B. H.) Kde jde o spojku srovnávací, užíváme jen spojky jako: černý jako havran; utíká, jako by mu za patami hořelo. V platnosti doplňkové, kde jde o vyjádření funkce nějaké jiné představy, užíváme spojek obou, jako i jakožto. Tak na př. z věty »krajský soud je (v určitých případech) soudem tiskovým, zemský soud je soudem trestním, generál S. je zároveň ministrem vojenství« a p. vznikají pak nevětné výrazy »krajský soud jako (jakožto) soud tiskový, generál S. jako (jakožto) ministr vojenství« [285]a p. Proto chceme-li zřejmě vyjádřiti, že mezi oběma výrazy je vztah tento a nikoli vztah přirovnávací, užíváme raději spojky »jakožto« jakožto výrazu určitějšího (= jakožto je tu výraz určitější). Spojka co v tomto spojení chybná sice není, ale byla vytlačena z užívání, zesměšněna (coček), a není příčiny, proč bychom ji měli uměle křísiti k novému životu.

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 9, pp. 284-285

Previous Z našich časopisů

Next Ku