Časopis Naše řeč
en cz

Reservoir

[Answers]

(pdf)

-

(J. H.) je nádržka, obyčejně na vodu, odkud se voda podle potřeby rozvádí. Napsali-li ve Večeru (14. dubna) na útěchu vkladatelům jistého poškozeného peněžního ústavu, že jim nebezpečí nehrozí, protože ústav ten, který léta dobře prosperuje, má značný finanční reservoir, je to útěcha velmi problematická. Možná, že má onen ústav veliký reservoir na peníze, ale jen aby v něm něco bylo! Nebyl by učený pan novinář udělal lépe, kdyby byl postrašené vkladatele ujistil, že má ústav veliké peněžní reservy?

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 5, p. 158

Previous Předpis, předprodej

Next Slovosled