Časopis Naše řeč
en cz

Žižkov — Vítkov

[Answers]

(pdf)

-

Učívali jsme se ve škole, že hora Vítkov u Prahy na památku Žižkova vítězství nad králem Zikmundem v červenci r. 1420 dostala nové jméno Žižkov. To jméno jí dala vděčnost národa, nedovedla jí ho zbaviti ani nenávist habsburských panovníků ke všemu, co páchlo Žižkou, ba obci vzniklé na bývalém Vítkově a pozdějším Žižkově sama rakouská vláda povolila r. 1877 jméno Žižkov a město Žižkov od r. 1881 má dokonce ve znaku obrazy krále Karla a Jana Žižky, tohoto s kalichem na prsou. Teprv republice Československé náleží čest, že horu Žižkov, na níž má státi i pomník Žižkův, její úřad zbavuje jejího staroslavného jména: podle novinářských zpráv ze dne 20. bř. 1926 oznamuje ředitelství státních drah Praha-Jih, že »byla až na další (tak nepsaly před převratem již ani lepší úřady rakouské) zastavena veškerá doprava« na části trati »následkem sesypání se části stráně vrchu Vítkova«. Až na Žižkově budeme odhalovati Žižkův pomník, snad dnešnímu Vítkovu znova dáme jméno Žižkov?

Naše řeč, volume 10 (1926), issue 5, p. 160

Previous Zabýti

Next Josef Zubatý: Odlehnouti