Časopis Naše řeč
en cz

Zájem o češtinu v Jugoslavii

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Bělehradská Politika pořádá pro své čtenáře kursy řečí; dotázala se jich proto, kterým jazykům by se — vedle němčiny, francouzštiny a angličtiny — ještě chtěli učiti. Největší zájem byl — z důvodů praktických — o italštinu (7035 hlasů), potom následuje ruština s 6461 hlasy a za ní čeština se 4263; z ostatních slovanských jazyků je bulharština s 1170 a polština s 504 hlasy daleko za nimi (Ruch Słowiański III, 78).

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 6-7, p. 220

Previous Š.: Marie Pujmanová o jazyku svého románu

Next Museum rumunského jazyka v Cluji (Kluži)