Časopis Naše řeč
en cz

Důhon

[Short articles]

(pdf)

-

Pan rada nejvyššího soudu v Brně dr. Vl. Jeřábek se táže, je-li výraz „pod důhonem práva“ správný, z čeho vznikl a má-li se mu dávati přednost před výrazem „pod exekucí“. — Pokud jsme mohli zjistiti v přístupných odborných pomůckách, nevyskytuje se výraz „pod důhonem práva“ v dnešní právní praxi; proto ho ani PS. neuvádí. V staré češtině právnické bývalo slovo dóhon (vedle dohnánie), ale znamenalo „dokonání půhonu (t. j. obsílky, srov. NŘ. XXI, 1937, 144), další, konečný půhon“, tedy něco zcela jiného, než má vyjadřovati slovo důhon ve spojení „pod důhonem (t. j. pod donucením) práva.“ Domníváme se, že není příčiny, aby se dávala přednost tomuto spojení před výrazem jinak běžným; není to ani spojení staré, vžité, ani nutné, jak je vidět ze svědectví dnešních odborných pramenů. Jeho jedinou předností před výrazem „pod exekucí“ je český původ; pochybujeme však, že by to za uvedených okolností mohlo stačiti k odůvodnění jeho dnešní existence.

Naše řeč, volume 22 (1938), issue 2, p. 61

Previous kvh. (= Kvido Hodura), š.: Z našich časopisů

Next Hohol